VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NHÀ TRƯỜNG

Tiên Lục là một trong các xã lớn, nằm ở phía Tây của huyện Lạng Giang, diện tích trên 14,1 km2, dân số trên 11 000 người. Đảng bộ và chính quyền xã đoàn kết, thống nhất, thường xuyên quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Trong 5 năm qua ngân sách địa phương đầu tư cho giáo dục mỗi năm một tăng. Số phòng học cao tầng, phòng kiên cố, các phòng chức năng được xây dựng cơ bản đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập của các nhà trường. 
Trước năm 1992, trên địa bàn xã có 2 trường PTCS. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà Nước, bằng quyết định số 78/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 1992, UBND huyện Lạng Giang đã tách trường PTCS Tiên Lục 1 thành trường tiểu học Tiên Lục 1 và trường THCS cấp II Tiên Lục; tách trường PTCS Tiên Lục 2 thành trường tiểu học Tiên Lục 2 còn bọ phận cấp 2 nhập về THCS Tiên Lục. Kể từ đó trên địa bàn xã Tiên Lục có 2 trường tiểu học và 1 trường THCS.
Sau 13 năm hoạt động và phát triển, theo tình hình thực tế của địa phương, ngày 10/8/2005, UBND huyện Lạng Giang ra quyết định số 4134/QĐ-CT sáp nhập 2 trường tiểu học Tiên Lục 1 và Tiên Lục 2 để thành lập trường tiểu học Tiên Lục kể từ ngày 15/8/2005.
Như vậy kể từ ngày 15/8/2005, trên địa bàn xã Tiên Lục ở mỗi cấp học có một trường (Mầm non, tiểu học, THCS).
*)Các thế hệ hiệu trưởng trường tiểu học Tiên Lục 1:
- Thầy giáo Trần Đức Tách từ năm 1992 đến năm 2002
- Thầy Đặng Đình Quyển từ năm 2002 đến năm 2004
- Thầy Vũ Hồng Vinh từ 2004 đến năm 2005
*) Các thế hệ hiệu trưởng trường tiểu học Tiên Lục 2:
- Thầy Đặng Đình Quyển từ năm 1992 đến năm 1996
- Thầy Phạm Văn Đức từ năm 1996 đến năm 2002
- Thầy Trần Đức Tách từ năm 2002 đến năm 2005
*) Các thế hệ hiệu trưởng trường tiểu học Tiên Lục:
- Thầy Vũ Hồng Vinh từ năm 2005 đến nay
Từ khi được thành lập, các nhà trường tiểu học luôn luôn phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt. Trường tiểu học Tiên Lục 1 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tục từ năm học 1995-1996 đến nay. Trường tiểu học Tiên Lục 2 đạt danh hiệu “Tập thể lao dộng tiên tiến” liên tục từ năm học 1994-1995 đến năm học 2001-2002.
Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng các trường học theo hướng chuẩn hoá, Đại hội đảng bộ xã Tiên Lục lần thứ 21 năm 2000 đã ra Nghị quyết nêu rõ: Phấn đấu xây dựng 1 trường học đạt chuẩn Quốc gia trong nhiệm kì. Thực hiện Nghị quyết đại hội, Các cấp chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực xây dựng trường tiểu học Tiên Lục 1 đạt chuẩn Quốc gia. Sau quá trình xây dựng, ngày 26 tháng 8 năm 2005, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã kí quyết định số 1450/QĐ-CT công nhận trường tiểu học Tiên Lục 1 đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1, đánh dấu sự trưởng thành của giáo dục tiểu học xã Tiên Lục .